قوانین و مقررات

قوانین و مقررات فانتاگیلیش

مدیر عامل و مدرس علی زرین قبا

 

با افتخار اعلام می داریم که سایت فانتاگیلیش با همکاری دوستان و عزیزانمان شروع به بهره برداری نموده است و یکسری قوانین و مقررات به تعامل بهتر در رعایت حق و حقوق اول مشتریان عزیز ما و در ادامه سیستم ما امری ضروری است.

نحوه ثبت نام

 

شماره 1- در صورتی که زبان آموز فراموش نماید تایم کلاسی را جلسه مورد نظر طبق قانون تمام موسسات کشور برگزار شده محسوب می شود و مدرس موظف است تا 10 دقیقه منتظر زبان آموز پشت سیستم بماند و پیگیری نماید.

شماره 2در صورتی که به دلیل قطعی برق یا مشکلات سایت و یا مشکلات مشابه و یا سرعت اینترنت مشکلی پیش آید از طرف زبان آموز در قدم اول برای زبان آموزان کلاس جایگزین در نظر گرفته می شود اما در صورت تکرار تبعات کلاس متوجه زبان آموز خواهد شد.

شماره 3- در صورتی که 3 جلسه متوالی زبان آموز با یکی از مشکلات متداول قابل ذکر رو برو شد و تا 48 ساعت کلاس خود را تغییر زمان ندهد اپراتور مجاز است یک جلسه از زبان آموز را برگزار شده محسوب نماید. توجه نمایید هر کلاس تنها یکبار قابلیت جابجایی دارد و در صورت لزوم بیش از یکبار با اپراتور هماهنگ نمایید تا برای شما عزیزان زمان تغییر پیدا کند.

شماره 5- در صورت بالا و بایین رفتن قیمت ارز با مشتریان خارجی که بلند مدت کلاس خریداری نمودند به قیمت روز کلاسها محاسبه می شوند.

شماره 6اجرای به موقع کلاسها و اطلاع دادن از عدم برگزاری کلاس به دلیل مشکلات غیر قابل پیش بینی توسط استاد

شماره 7حفظ و حراست از دوره های بلند مدت زبان آموزان و مشتریان در مواقع پیک کاری

شماره 8همکاری در رفع اشکال پیش آمده زبان آموزان

شماره 9- رعایت شئونات اسلامی برای زبان آموزان و مدرس امری ضروری است.

شماره 10- در صورت عدم رعایت شونات اسلامی توسط هر یک از طرفین مسئولیت و عواقب پیش آمده به عهده فرد مورد نظر می باشد.

 

با تشکر